Welkom bij de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen (SBBKG)

Het begrip 'Groninger kunstenaars' doet de meeste mensen onmiddellijk denken aan Otto Eerelman en De Ploeg. Terecht, maar er zijn en waren veel meer kunstenaars in Groningen wier werk de moeite waard is. Wat doen we met werk dat niet veel bekendheid heeft gekregen, maar wel waard is behouden te blijven? Veel kunstliefhebbers maken zich daar zorgen over. Uit nalatenschappen en verzamelingen komt veel en interessant materiaal vrij; niet alleen kunst, maar ook onvervangbaar documentatiemateriaal. Helaas past dat vaak niet in museale of andere collecties. Het gevolg is dat deze verzamelingen uiteenvallen of verloren gaan. Om dit te voorkomen is in 1990 de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen opgericht met het doel deze werken in eigendom te verkrijgen om deze te bewaren en te exposeren' . Maar wat doen we met het werk? Wie daarover meer wil weten klik dan op een van de knoppen links van deze tekst.

Onder 'Nieuws' staat o.a. informatie over exposities die gaande zijn, of in voorbereiding. Onder 'Publicaties' staat informatie over onze uitgaven.