Ger van Norden en de Stichting Behoud Beeldende Kunsten Groningen. Achtergronden van een Verbintenis

Ger van Norden heeft zijn leven in dienst gesteld van zijn artistieke loopbaan. Zijn werk beslaat een periode van ruim zestig jaar. De vroegste (school)tekeningen dateren van de jaren ’30, het laatste werk is in 1994 tot stand gekomen. Uit het overzicht bleek ook de veelzijdigheid van zijn kunstenaarschap. Van Norden produceerde niet alleen autonome kunstwerken, hij ontwierp ook vloerkleden en maakte illustraties bij poëzie. Bovendien werkte hij in zeer verschillende technieken en had hij zowel belangstelling voor de gebruikelijke thema’s (portret en landschap) als voor meer symbolistische onderwerpen, die veelal te maken hadden met het gedachtegoed en de idealen van de vrijmetselarij. Uit het oeuvre komt naar voren dat de kunstenaar goed op de hoogte was van de actuele gebeurtenissen in de beeldende kunst en dat hij de belangrijke ontwikkelingen in kunst en maatschappij ook verwerkte. Niettemin had hij een eigen gezicht en conformeerde hij zich niet aan iedere trend. Hij bleef bijvoorbeeld trouw aan de figuratie. Wel verkende hij de grenzen van het realisme en hield hij van geabstraheerde en gestileerde vormen, maar helemaal abstract werd het beeld nooit. Een neiging tot abstraheren toonde Van Norden in de jaren ’50, toen het realisme na de Tweede Wereldoorlog uit de gratie was geraakt en de abstractie in de lucht hing. Hij maakte in die periode bijzonder aantrekkelijk werk, waarbij hij vooral gebruik maakte van de werking van kleur. In de jaren ’70 kwamen er surrealistische eigenschappen naar voren en was hij duidelijk geboeid door mystieke onderwerpen als dood, liefde, aura’s, levenslijnen en de symboliek van de vrijmetselarij. De jaren ‘80 stonden in het teken van de vernieuwing. Van Norden experimenteerde toen niet alleen met nieuwe vormen maar ook met meer geavanceerde technieken zoals zeefdruk en airbrush. In de jaren ’90 ten slotte ontstonden er nog aquarellen en landschappen, werken die we kunnen karakteriseren als wat traditioneler in techniek en vorm. Het was van meet af aan duidelijk dat we met Ger van Norden te maken hadden met een professioneel kunstenaar. De omvang van het oeuvre maakte een selectie echter onvermijdelijk en daarom stelden we ons als stichtingsbestuur de vraag waar we het accent op wilden leggen. Bij een nadere beschouwing concludeerden we dat de werken waarin de symboliek niet nadrukkelijk naar voren kwam de grootste beeldende en esthetische kwaliteit bezaten. Een selectie aan de hand van deze bevinding was echter ingewikkeld en zou bovendien geen recht doen aan een essentieel aspect van het kunstenaarschap van Van Norden. Daarom werd besloten tot een keuze op grond van de gebruikte techniek. Van Norden heeft zich naar onze mening namelijk gemanifesteerd als een geboren tekenaar en onderscheidde zich als een buitengewoon getalenteerd graficus. Er werd dan ook voorgesteld om de grafische werken en daaraan verwante airbusschilderijen op te nemen in de collectie van onze stichting, met de bedoeling om deze voor het nageslacht te behouden en toegankelijk te maken voor een breder publiek.

Annemarie Timmer

Ger van Norden is overleden in januari 2012.