De Wadden

Kunstenaar: 
Soort werk: 
Datering: 
1922
Afmetingen: 
13,5x27 cm

A.W. Kort hoort tot de nu wat minder bekende Groninger kunstenaars in dezelfde de tijd dat de Groninger kunstkring De Ploeg met veel rumoer van zich liet horen.

Kort (1881 Haarlem – Groningen 1972), werd in 1903 leerling van Academie Minerva. Aanvankelijk was hij werkzaam bij de meubelfabriek van Huizinga, maar van 1908-1946 was hij docent aan Academie Minerva in decoratief tekenen, batikken, houtsnijden en verschillende grafische technieken. Tot 1921 bleef hij ook werkzaam voor Huizinga.

Zijn vaak wat poëtische werk verdient de aandacht. Hij is dan ook vertegenwoordigd in de collectie van het Groninger Museum en het Drents Museum. Kort beheerste de gangbare grafische technieken van zijn tijd goed zoals te zien is aan deze houtsnede, maar was ook actief in de meer decoratieve kunst, die we nu vormgeving noemen. Zijn batikwerk werd onderdeel van een kamerscherm en zo krijg je toegepaste kunst. Die toegepaste kunst werd rond 1900 erg gewaardeerd en hierin kon Kort zich uitleven.

Maar hij maakte ook autonome kunst. Vaak schilderkunst of tekeningen, maar ook het nodige grafisch werk. De houtsnede is in feite een druk van niet weggesneden hout. Door hout weg te snijden van een houten plaat maar randjes en vlakjes te laten staan en die met inkt in te smeren en vervolgens af te drukken wordt een afbeelding verkregen in zwart-wit (of kleur-wit). De kunstenaar moet weten wat overblijft. Het is vaak een krachtige afbeelding. De techniek werd al in de late middeleeuwen toegepast bij de vroegste boeken.

De hier afgebeelde kleine houtsnede (13,5 x 27 cm) laat de kracht van deze techniek zien. In een handgeschreven lijst van Albert Plasschaert heeft het werk de titel “De Wadde”. De laatste letter n ontbrak vermoedelijk als gevolg van een schrijffout van de Vlaming. “De Wadden” was de aanduiding voor het landschap in de Oostelijke Waddenzee. In de tijd van ontstaan, het werk is gedateerd 1922, behoorde de westelijk Waddenzee nog tot de Zuiderzee.

Kort, die het waddengebied goed kende, heeft de uitgestrektheid van de wadvlakten met een wilde bewogen lucht treffend weergegeven. In een latere tentoonstellingscatalogus is het werk ten onrechte aangeduid als “Zee”, maar wie de Wadden kent weet beter. Toch zit in het werk ook iets van het mysterieuze poëtische van Korts latere werk. Kort wist in dat latere werk ook bij uitstek gebruik te maken van leegten. Grafische werk leent zich ook voor zijn onderzoek van leegten met vaak mooi resultaat.

Dr. Egge Knol – Groninger Museum

B. van Garrel / P.J. Huizinga,  A.W. Kort 1881-1972. Leeuwarden, Haarlem, Venlo 1979.

C. Hofsteenge, Kort overzicht betreffende het werk van Arnold Willem Kort. Groningen 1989.

H. van Harten-Boers, Arnold Willem Kort (1881-1972). Catalogus Fraeylemaborg Slochteren. 1996.