Bestuurswisselingen

Met ingang van september 2017 is het bestuur uitgebreid met Marcel Stoeten, medewerker van het Nederland Rusland Centrum die een groot aandeel heeft gehad in de beschrijvings- en registratiewerkzaamheden. Met ingang van 1 december 2017 treedt de penningmeester Nel Meijer uit het bestuur en wordt haar functie overgenomen door Hans van Koningsbrugge. Met ingang van dezelfde datum draagt deze het secretariaat over aan Felix Schreuder.